Warunki korzystania z witryny internetowej

TŁO:

Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki korzystania z niniejszej strony internetowej www.halcoeurope.com ("Nasza Strona"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania i upewnienie się, że są one dla Państwa zrozumiałe. Uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami Użytkowania z chwilą pierwszego skorzystania z Naszej Witryny i będzie zobowiązany do przeczytania i zaakceptowania niniejszych Warunków Użytkowania podczas zakładania Konta. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami Użytkowania, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Naszej Witryny. Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do sprzedaży towarów. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach sprzedaży.

1) Definicje i interpretacja

1.1 W niniejszych Warunkach użytkowania, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

"Konto" oznacza konto wymagane dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu i/lub korzystania z określonych obszarów Naszej Witryny, jak wyszczególniono w Klauzuli 4;
"Treść" oznacza wszelkie teksty, obrazy, pliki audio, wideo, skrypty, kod, oprogramowanie, bazy danych i wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, a które pojawiają się na Naszej Stronie lub stanowią jej część;
"Użytkownik" oznacza użytkownika Naszej Witryny;
"Treści Użytkownika" oznaczają wszelkie treści przesyłane do Naszej Witryny przez Użytkowników, w tym między innymi recenzje, komentarze itp; oraz
"My/Us/Nasze" oznacza HALCO Europe Ltd, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 7879791, której zarejestrowany adres to Pioneer House, 3 Beacon Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford HR2 6JF, a główny adres handlowy to Pioneer House, 3 Beacon Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford HR2 6JF.

2. informacje o nas

2.1 Właścicielem i operatorem naszej strony www.halcoeurope.com jest HALCO Europe Ltd, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7879791, której zarejestrowany adres to Pioneer House, 3 Beacon Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford HR2 6JF, a główny adres handlowy to Pioneer House, 3 Beacon Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford HR2 6JF. Nasz numer VAT to GB 127 0807 29.

3. dostęp do naszej strony

3.1 Dostęp do Naszej Witryny jest bezpłatny.
3.2 Twoim obowiązkiem jest dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Naszej Strony.
3.3 Dostęp do Naszej Witryny jest zapewniany "tak jak jest" i na zasadzie "jak jest dostępny". Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać działanie Naszej Strony (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli Nasza Strona (lub jej część) jest niedostępna w dowolnym czasie i okresie.

4. konta

4.1 Niektóre części naszej Witryny (w tym możliwość zakupu towarów od nas) mogą wymagać założenia Konta, aby uzyskać do nich dostęp.
4.2 Nie możesz utworzyć Konta, jeśli masz mniej niż 18 lat.
4.3 Podczas tworzenia Konta podawane przez Ciebie informacje muszą być dokładne i kompletne. Jeżeli jakiekolwiek informacje podane przez Użytkownika ulegną zmianie w późniejszym terminie, Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności swojego Konta.
4.4 Zalecamy wybranie silnego hasła do swojego Konta, składającego się z kombinacji małych i wielkich liter, cyfr i symboli. Użytkownik odpowiada za utrzymanie hasła w bezpiecznym stanie. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Konta innym osobom. Jeśli uważasz, że Twoje Konto jest wykorzystywane bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem sales@halcoeurope.com. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie Konta.
4.5 Nie wolno Ci korzystać z cudzego Konta bez wyraźnej zgody Użytkownika, do którego należy dane Konto.
4.6 Wszelkie dane osobowe podane na Koncie użytkownika będą gromadzone, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z prawami użytkownika i naszymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, jak określono w punkcie 16.
4.7. Jeżeli użytkownik chce zamknąć swój Rachunek, może to zrobić w dowolnym momencie. Zamknięcie Konta spowoduje usunięcie informacji o użytkowniku. Zamknięcie Konta spowoduje również usunięcie dostępu do wszystkich obszarów Naszej Strony, do których dostęp wymaga posiadania Konta.

5) Prawa własności intelektualnej

5.1 Z wyjątkiem Treści Użytkownika (patrz punkt 6), wszystkie Treści zamieszczone na naszej stronie oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z tymi treściami, o ile nie zaznaczono inaczej, należą do nas lub zostały przez nas objęte licencją. Wszystkie Treści (w tym Treści Użytkownika) są chronione odpowiednimi brytyjskimi i międzynarodowymi prawami własności intelektualnej oraz traktatami.
5.2 Z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 5.3, nie możesz powielać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, udzielać sublicencji, przechowywać ani w żaden inny sposób ponownie wykorzystywać Treści z naszej witryny, chyba że otrzymasz od nas wyraźną pisemną zgodę na takie działanie.
5.3 Użytkownik może:
5.3.1 Uzyskiwać dostęp, przeglądać i korzystać z Naszej Witryny w przeglądarce internetowej (w tym z możliwości przeglądania stron internetowych wbudowanych w inne rodzaje oprogramowania lub aplikacji);
5.3.2 Pobierać Naszą Stronę (lub jej część) w celu buforowania;
5.3.3 Drukowania stron z Naszej Witryny;
5.3.4 pobierania fragmentów stron z Naszej Witryny; oraz
5.3.5 Zapisywania stron z Naszej Witryny do późniejszego przeglądania i/lub przeglądania w trybie offline.
5.4 Należy zawsze potwierdzać nasz status jako właściciela i autora Treści na Naszej Stronie (lub, odpowiednio, status określonych licencjodawców).
5.5 Nie możesz ponownie wykorzystywać żadnych Treści wydrukowanych, zapisanych lub pobranych z Naszej Strony w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od Nas (lub naszych licencjodawców, odpowiednio) licencji na takie wykorzystanie. Nie zabrania to normalnego dostępu, przeglądania i korzystania z Naszej Witryny przez użytkowników biznesowych lub konsumentów.

6) Zawartość użytkownika

6.1 Treści Użytkownika w Naszej Witrynie obejmują (ale nie muszą być ograniczone do) recenzje, komentarze itp.
6.2 Do przesyłania Treści Użytkownika wymagane jest posiadanie Konta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie 4.
6.3 Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika. W szczególności zgadzasz się, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przesyłania Treści Użytkownika oraz że wszystkie takie Treści Użytkownika będą zgodne z naszą Polityką Akceptowalnego Użytkowania, opisaną poniżej w Klauzuli 11.
6.4 Zgadzasz się, że będziesz ponosić wobec nas odpowiedzialność i w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo zabezpieczysz nas przed odpowiedzialnością za naruszenie gwarancji udzielonych przez Ciebie zgodnie z podpunktem 6.3. Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku takiego naruszenia.
6.5 Użytkownik (lub odpowiednio jego licencjodawcy) zachowuje prawo własności do swoich Treści Użytkownika oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane. Przesyłając Treści Użytkownika, udzielasz nam bezwarunkowej, niewyłącznej, w pełni zbywalnej, wolnej od tantiem, wieczystej, [nieodwołalnej,] obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie, przechowywanie, archiwizowanie, syndykowanie, publikowanie, przesyłanie, adaptowanie, edytowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie, wykonywanie i udzielanie sublicencji na Twoje Treści Użytkownika w celu obsługi i promocji naszej Strony. Ponadto udzielasz Innym Użytkownikom prawa do kopiowania i cytowania Twoich Treści Użytkownika w ramach naszej Witryny.
6.6 Jeśli chcesz usunąć Treści Użytkownika z naszej strony, zostaną one usunięte. Pamiętaj jednak, że buforowanie lub odniesienia do Twoich Treści Użytkownika mogą nie być natychmiast dostępne (lub mogą nie być dostępne w ogóle, jeśli są poza naszą kontrolą).
6.7 Możemy odrzucić, przeklasyfikować lub usunąć dowolną Treść Użytkownika z naszej strony, jeśli w naszej wyłącznej opinii narusza ona nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania lub jeśli otrzymamy skargę od osoby trzeciej i uznamy, że dana Treść Użytkownika powinna zostać usunięta.
6.8 Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub dokładność, ani za opinie, poglądy lub wartości wyrażone w Treściach Użytkownika. Wszelkie takie opinie, poglądy lub wartości są opiniami, poglądami lub wartościami danego Użytkownika i w żaden sposób nie odzwierciedlają naszych opinii, poglądów lub wartości.

7. linki do naszej strony

7.1 Możesz zamieścić link do Naszej Strony pod warunkiem, że:
7.1.1 robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem;
7.1.2 nie robisz tego w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, poparcia lub zatwierdzenia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją;
7.1.3 nie wykorzystywać żadnych logo ani znaków towarowych wyświetlanych na naszej stronie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody; oraz
7.1.4 nie będziesz czynił tego w sposób, który jest obliczony na zniszczenie naszej reputacji lub nieuczciwe wykorzystanie jej.
7.2 Możesz zamieścić link do dowolnej strony w Naszej Witrynie.
7.3 Ramkowanie lub osadzanie naszej witryny na innych stronach internetowych nie jest dozwolone bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Prosimy o kontakt z nami pod adresem sales@halcoeurope.com w celu uzyskania dalszych informacji.
7.4 Nie wolno łączyć się z Naszą Witryną z jakiejkolwiek innej witryny, której główna zawartość zawiera materiały, które:
7.4.1 są jednoznaczne seksualnie;
7.4.2 są obsceniczne, celowo obraźliwe, nienawistne lub w inny sposób podburzające;
7.4.3 promuje przemoc;
7.4.4 promuje lub pomaga w jakiejkolwiek formie działalności niezgodnej z prawem;
7.4.5 dyskryminuje lub w jakikolwiek sposób zniesławia jakąkolwiek osobę, grupę lub klasę osób, rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
7.4.6 ma na celu lub w inny sposób może grozić, nękać, denerwować, niepokoić, sprawiać kłopoty, zasmucać lub zawstydzać inną osobę;
7.4.7 jest obliczony lub w inny sposób może wprowadzić w błąd inną osobę;
7.4.8 ma na celu lub w inny sposób może naruszyć (lub grozić naruszeniem) prywatność innej osoby;
7.4.9 w sposób wprowadzający w błąd podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób mylnie przedstawia tożsamość lub przynależność konkretnej osoby w sposób, który ma na celu wprowadzenie w błąd (oczywiste parodie nie są objęte tą definicją, pod warunkiem, że nie wchodzą w zakres żadnego z pozostałych postanowień niniejszego podpunktu 7.4);
7.4.10 sugeruje jakąkolwiek formę powiązania z nami, jeśli takie nie istnieje;
7.4.11 narusza lub pomaga w naruszeniu praw własności intelektualnej (w tym, lecz nie wyłącznie, praw autorskich, znaków towarowych i praw do baz danych) jakiejkolwiek innej strony; lub
7.4.12 narusza jakiekolwiek zobowiązania prawne wobec osób trzecich, w tym, między innymi, zobowiązania umowne i zobowiązania do zachowania poufności.
7.5 Ograniczenia dotyczące treści zawarte w podpunkcie 7.4 nie dotyczą treści umieszczanych na stronach przez innych użytkowników, pod warunkiem, że główny cel strony jest zgodny z postanowieniami podpunktu 7.4. Użytkownikowi nie zabrania się na przykład umieszczania linków w serwisach społecznościowych ogólnego przeznaczenia tylko dlatego, że inny użytkownik może umieszczać takie treści. Zabronione jest jednak umieszczanie linków na stronach, które koncentrują się lub zachęcają użytkowników do zamieszczania takich treści.

8. linki do innych stron

Na naszej stronie mogą znajdować się linki do innych stron. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone, strony te nie podlegają naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość witryn osób trzecich. Zamieszczenie linku do innej witryny na Naszej Witrynie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie oznacza poparcia dla tych witryn lub osób sprawujących nad nimi kontrolę.

9) Odpowiedzialność i wyłączenia odpowiedzialności

9.1 Żadna część naszej Witryny nie stanowi porady, na której powinieneś polegać. Jest ona podana wyłącznie w celach informacyjnych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w naszej Witrynie należy zawsze zasięgnąć porady profesjonalisty lub specjalisty.
9.2 W zakresie dozwolonym przez prawo nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, że Nasza Strona spełni Twoje wymagania, nie naruszy praw osób trzecich, będzie kompatybilna z całym oprogramowaniem i sprzętem lub bezpieczna.
9.3 Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Treść na Naszej Stronie jest kompletna, dokładna i aktualna. Nie składamy jednak żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych), że Treść jest kompletna, dokładna lub aktualna. Należy pamiętać, że ten wyjątek nie dotyczy informacji dotyczących towarów przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem naszej witryny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych Warunkach sprzedaży.
9.4 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, przewidywalne lub inne, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, wynikające z lub związane z korzystaniem (lub niemożnością korzystania) z naszej Witryny lub z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach (w tym Treściach Użytkownika) zawartych na naszej Witrynie.
9.5 Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, niniejszym wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Naszej Witryny lub Treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów, utratę możliwości biznesowych, dobrego imienia lub reputacji, utratę przewidywanych oszczędności, przerwę w działalności lub za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.
9.6 Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim, pamiętaj, że Nasza Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku biznesowego, jednak jeśli w wyniku naszego braku zachowania należytej staranności i umiejętności jakakolwiek zawartość cyfrowa z Naszej Strony uszkodzi Twoje urządzenie lub inną zawartość cyfrową należącą do Ciebie, możesz mieć prawo do pewnych środków prawnych. Więcej szczegółów na temat praw konsumentów można uzyskać w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich lub Biurze Standardów Handlowych.
9.7 Nie przyjmujemy ani nie akceptujemy odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek zakłóceń lub braku dostępności Naszej Strony wynikających z przyczyn zewnętrznych, w tym, ale nie wyłącznie, awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, zdarzeń naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i cenzury.
9.8 Żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji, za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub za inne formy odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo.
9.9 Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym punkcie 9 odnoszą się wyłącznie do korzystania z naszej strony, a nie do sprzedaży towarów, która jest regulowana oddzielnie przez nasze Warunki Sprzedaży.

10. wirusy, złośliwe oprogramowanie i bezpieczeństwo

10.1 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Nasza Strona jest bezpieczna i wolna od wirusów i innego złośliwego oprogramowania.
10.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swojego sprzętu, oprogramowania, danych i innych materiałów przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa w Internecie.
10.3 Nie wolno Ci celowo wprowadzać wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, ani żadnych innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe, do naszej Witryny lub za jej pośrednictwem.
10.4 Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części naszej Witryny, serwera, na którym jest ona przechowywana, ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą Witryną.
10.5 Nie wolno Ci atakować Naszej Witryny za pomocą ataku typu denial of service, rozproszonego ataku typu denial of service lub w jakikolwiek inny sposób.
10.6 Naruszając postanowienia podpunktów od 10.3 do 10.5, możesz popełnić przestępstwo zgodnie z Computer Misuse Act 1990. Wszelkie takie naruszenia będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a my będziemy w pełni współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny zostanie natychmiast wstrzymane w przypadku takiego naruszenia.

Polityka dopuszczalnego użytkowania

11.1 Użytkownik może korzystać z naszej Witryny wyłącznie w sposób zgodny z prawem i postanowieniami niniejszego punktu 11. W szczególności:
11.1.1 użytkownik musi zapewnić, że w pełni przestrzega wszelkich lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i/lub regulacji;
11.1.2 nie wolno korzystać z naszej Witryny w żaden sposób ani w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy;
11.1.3 nie wolno Ci korzystać z Naszej Strony w celu świadomego przesyłania, ładowania lub w jakikolwiek inny sposób przekazywania danych zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, lub inne kody mające na celu negatywny wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane jakiegokolwiek rodzaju; oraz
11.1.4 nie wolno Ci korzystać z naszej Witryny w żaden sposób ani w żadnym celu, który miałby na celu zaszkodzenie jakiejkolwiek osobie lub osobom w jakikolwiek sposób.
11.2 Przesyłając Treści Użytkownika (lub komunikując się w jakikolwiek inny sposób przy użyciu naszej Witryny), nie wolno przesyłać, komunikować ani w inny sposób robić niczego, co:
11.2.1 jest jednoznaczne z seksualnością;
11.2.2 są obsceniczne, celowo obraźliwe, nienawistne lub w inny sposób podburzające;
11.2.3 promuje przemoc;
11.2.4 promuje lub pomaga w jakiejkolwiek formie działalności niezgodnej z prawem;
11.2.5 dyskryminuje lub jest w jakikolwiek sposób zniesławiający w stosunku do jakiejkolwiek osoby, grupy lub klasy osób, rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
11.2.6 ma na celu lub w inny sposób może grozić, nękać, denerwować, alarmować, sprawiać niedogodności, zasmucać lub zawstydzać inną osobę;
11.2.7 jest obliczony lub w inny sposób może wprowadzić w błąd;
11.2.8 ma na celu lub w inny sposób może naruszyć (lub grozić naruszeniem) prawo innej osoby do prywatności lub w inny sposób wykorzystuje jej dane osobowe w sposób, do którego nie ma prawa;
11.2.9 w sposób wprowadzający w błąd podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób błędnie przedstawia swoją tożsamość lub przynależność w sposób, który ma na celu wprowadzenie w błąd (oczywiste parodie nie są objęte tą definicją, pod warunkiem, że nie wchodzą w zakres żadnego z pozostałych postanowień niniejszego podpunktu 11.2);
11.2.10 sugeruje jakąkolwiek formę powiązania z nami, jeśli takie nie istnieje;
11.2.11 narusza lub pomaga w naruszeniu praw własności intelektualnej (w tym, między innymi, praw autorskich, patentów, znaków towarowych i praw do baz danych) jakiejkolwiek innej strony; lub
11.2.12 narusza jakiekolwiek zobowiązania prawne wobec osób trzecich, w tym, między innymi, zobowiązania umowne i zobowiązania do zachowania poufności.
11.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do naszej Witryny w przypadku istotnego naruszenia przez niego postanowień niniejszego punktu 11 lub innych postanowień niniejszych Warunków Korzystania. W szczególności możemy podjąć jedno lub więcej z następujących działań:
11.3.1 zawiesić, tymczasowo lub na stałe, Twoje Konto i/lub prawo do dostępu do Naszej Witryny;
11.3.2 usunąć wszelkie Treści Użytkownika przesłane przez Ciebie, które naruszają niniejsze Zasady Akceptowalnego Użytkowania;
11.3.3 wystosować pisemne ostrzeżenie;
11.3.4 wszczęcia postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania zwrotu wszelkich kosztów wynikających z naruszenia zasad;
11.3.5 podjąć dalsze działania prawne przeciwko Użytkownikowi, jeśli jest to właściwe;
11.3.6 ujawnić takie informacje organom ścigania, jeśli jest to wymagane lub jeśli uznamy to za konieczne; i/lub
11.3.7 wszelkie inne działania, które uznamy za zasadnie właściwe (i zgodne z prawem).
11.4 Niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z jakichkolwiek działań (w tym, ale nie tylko, tych wymienionych powyżej), które możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.

12) Prywatność i pliki cookie

Korzystanie z naszej strony jest również regulowane przez naszą politykę plików cookie i politykę prywatności, dostępne tutaj i tutaj. Zasady te są włączone do niniejszych Warunków użytkowania poprzez niniejsze odniesienie.

13. zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

13.1 Możemy w każdej chwili zmienić niniejsze Warunki Korzystania. Wszelkie takie zmiany staną się wiążące dla użytkownika przy pierwszym użyciu naszej witryny po wprowadzeniu zmian. Dlatego zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzać tę stronę.
13.2 W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania a jakąkolwiek wcześniejszą wersją (wersjami), pierwszeństwo mają postanowienia aktualne i obowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

14. kontakt z nami

Aby się z nami skontaktować, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres sales@halcoeurope.com lub skorzystanie z którejkolwiek z metod podanych na naszej stronie kontaktowej.

15. komunikaty od nas

15.1. Jeżeli posiadamy dane kontaktowe użytkownika (na przykład w przypadku posiadania przez niego Konta), możemy od czasu do czasu przesyłać mu ważne powiadomienia pocztą elektroniczną. Powiadomienia takie mogą dotyczyć między innymi zmian w usługach, zmian w niniejszych Warunkach Korzystania, naszych Warunkach Sprzedaży oraz zmian w Koncie użytkownika.
15.2 Wszelkie wiadomości e-mail o charakterze marketingowym wysyłane przez nas zawierają link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości e-mail w dowolnym momencie, spełnienie jego prośby może zająć nam do 10 dni roboczych. W tym czasie użytkownik może nadal otrzymywać od nas wiadomości e-mail.
15.3 W przypadku pytań lub skarg dotyczących komunikacji z nami (w tym, ale nie wyłącznie, wiadomości marketingowych) należy skontaktować się z nami pod adresem sales@halcoeurope.com.

16) Ochrona danych

16.1 Wszystkie dane osobowe, z których możemy korzystać, będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") oraz prawami użytkownika wynikającymi z GDPR.
16.2 Pełne informacje na temat Naszego gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i przechowywania danych osobowych, w tym między innymi cel(e), dla których dane osobowe są wykorzystywane, podstawa lub podstawy prawne ich wykorzystywania, szczegóły dotyczące Twoich praw i sposobu ich wykonywania oraz udostępniania danych osobowych (w stosownych przypadkach), znajdują się w Naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie.

17) Prawo i jurysdykcja

17.1 Niniejszy Regulamin oraz stosunki między nami a użytkownikiem (umowne lub inne) podlegają prawu angielskiemu i są zgodnie z nim interpretowane.
17.2 Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu, relacji między nim a nami oraz wszelkich spraw z nich wynikających lub z nimi związanych (umownych lub innych) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.
17.3 Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu, relacji pomiędzy Tobą a nami oraz wszelkich spraw z nich wynikających lub z nimi związanych (umownych lub innych) podlegają jurysdykcji sądów Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej, zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.