Oświadczenie o ochronie prywatności

Witamy w Informacjach o ochronie prywatności HALCO Europe Ltd.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć wszystko, co musisz wiedzieć o tym, co, dlaczego i w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane, a także jakie są Twoje prawa.
Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na przeczytanie tego dokumentu; staraliśmy się, aby wszystko było tak proste, jak to tylko możliwe i będziemy Cię informować, jeśli w przyszłości zajdą jakiekolwiek zmiany w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, zanim je wprowadzimy.

HALCO Europe Ltd bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za ochronę Państwa danych i radzimy zapoznać się z naszymi praktykami - Jeśli coś w tej polityce jest niezrozumiałe lub jeśli chcą Państwo zadać jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami korzystając z poniższych danych.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy HALCO Europe Ltd, brytyjską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod adresem Pioneer House, Unit 3, Beacon Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford, HR2 6JF - REGON 7879791. W niniejszym dokumencie HALCO Europe Ltd będzie czasami określane jako "my".

O jakiego rodzaju dane osobowe możemy prosić?

HALCO Europe Ltd. prosi o dane osobowe tylko wtedy, gdy są one wymagane w określonym celu; mając to na uwadze, stworzyliśmy pełną listę wszystkich rodzajów danych osobowych, o które możemy Państwa poprosić, aby osiągnąć te cele. Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić to:

Pracownicy tymczasowi - wszystkie dane są przechowywane przez agencję.
Student - podobnie jak pracownicy.
Osoba ubiegająca się o pracę - nazwisko, adres, telefon, e-mail, historia pracy i edukacji,
Klient - imię i nazwisko, adres firmy, telefon, e-mail, nazwa stanowiska, kontrola kredytowa jest przeprowadzana przy użyciu danych dyrektorów, które są w domenie publicznej.
Dostawca - Nazwa firmy, nazwisko, telefon, e-mail, dane kontaktowe firmy, dane bankowe.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Będziemy wykorzystywać dane osobowe przede wszystkim w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań umownych, które istnieją pomiędzy nami a Państwem; w przypadku, gdy zażądamy podania danych osobowych w celu spełnienia warunków takiej umowy, będą Państwo zobowiązani do podania odpowiednich danych osobowych, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żądanych towarów i/lub usług. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest to, że jest to konieczne do wykonania umowy.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi; odbywa się to na podstawie rozważanej miary, że potrzebujemy danych osobowych do osiągnięcia różnych celów i że rozsądne byłoby dla osoby fizycznej oczekiwać, że jej dane będą wykorzystywane do tych celów.

Nasze działania związane z przetwarzaniem danych prowadzone na legalnej podstawie "prawnie uzasadnionych interesów" to:
Dostarczanie Państwu towarów i usług, których Państwo poszukują
informowanie Państwa o innych towarach i usługach, które świadczymy, lub ofertach, które mogą Państwa zainteresować (marketing bezpośredni)
Wysyłanie powiadomień na tematy, na które użytkownik się zapisał lub w inny sposób poprosił nas o informowanie go o nich
Aby poprawić jakość oferowanych przez nas usług i lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, prosimy o informacje zwrotne lub o ocenę świadczonych przez nas usług, możemy też wysyłać formularze ankiet, o wypełnienie których prosimy użytkowników
Aby powiadomić Państwa o wszelkich zmianach dotyczących towarów i/lub usług, które świadczymy lub świadczyliśmy, a które mogą mieć wpływ na Państwa sytuację
Aby umożliwić nam zrozumienie skali i zakresu naszej bazy klientów; do celów analizy statystycznej i badań rynkowych
Aby rozpoznać, kiedy klienci ponownie korzystają z naszych usług
Ulepszanie strony internetowej, aby treści były dostarczane bardziej efektywnie
Aby zbadać wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe
Aby chronić aktywa firmy.
Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu spełnienia przez HALCO Europe Ltd różnych zobowiązań prawnych; może to obejmować:
Zapewnienie zobowiązań finansowych między nami a sobą lub wobec odpowiednich organów finansowych
Przestrzeganie wymogów regulacyjnych branży i wszelkich programów samoregulacyjnych
Przeprowadzanie wymaganych operacji biznesowych i due diligence; np. administracja, bezpieczeństwo, reorganizacje, inwestycje lub sprzedaż firm/aktywów
Współpracę z odpowiednimi organami w celu zgłaszania działalności przestępczej lub wykrywania i zapobiegania oszustwom

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Inne niż zbieranie danych bezpośrednio od Ciebie;
Pozyskujemy dane osobowe z niektórych publicznie dostępnych źródeł, takich jak:
LinkedIn, Experian itp.
Możemy gromadzić dane osobowe z takich źródeł jak:
Źródła techniczne, które gromadzą dane w czasie, gdy użytkownik odwiedza nasze platformy internetowe
Niektóre platformy mogą korzystać z różnych ustawień urządzenia, które pozwalają nam zidentyfikować położenie geograficzne użytkownika, systemy te wykorzystują technologie takie jak mapowanie adresu IP, WiFi, sygnały GPS i pozycjonowanie wież komórkowych.
Od organizacji zewnętrznych, co może oznaczać, że Twoje dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez inną firmę w określonym celu, lub gdy uzyskałeś dostęp do naszych platform za pośrednictwem usługi internetowej strony trzeciej.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym członkom naszej grupy firm, która obejmuje wszelkie filie lub spółki holdingowe (każda z nich zgodnie z definicją zawartą w ustawie o spółkach z 2006 r.) HALCO Europe Ltd.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, może zaistnieć potrzeba udostępnienia Państwa danych osobowych różnym usługodawcom zewnętrznym, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane.
Możemy udostępniać Państwa dane osobowe organizacjom zewnętrznym działającym jako administratorzy danych lub określonym osobom, grupom lub innym organizacjom, które nie działają ani jako administratorzy danych, ani jako podmioty przetwarzające dane, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani przez prawo lub gdy jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu przetwarzania danych.
W przypadku sprzedaży lub reorganizacji naszej działalności, lub gdy jest to wymagane przez prawo lub upoważniony organ regulacyjny, możemy przekazać dane osobowe użytkownika jako część ogólnych danych biznesowych odpowiednim stronom.

Gdzie będą przechowywane moje dane?

HALCO Europe Ltd nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do żadnego kraju poza Unią Europejską (UE) innego niż te, którym przyznano decyzję o adekwatności na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).
Możemy być zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych organizacjom, które zamierzają przekazać te dane poza UE. W przypadku takiego przekazywania danych, zapewnimy, że pomiędzy zaangażowanymi stronami zostaną zawarte umowy, które zapewnią, że organizacja otrzymująca dane będzie miała zapewniony odpowiedni standard ochrony danych

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, zgodnie z niniejszą informacją o prywatności.
Przy określaniu, kiedy dane osobowe powinny zostać usunięte, weźmiemy pod uwagę ilość i wrażliwość posiadanych przez nas danych osobowych, rozmiar szkód, które mogłyby zostać spowodowane przez naruszenie danych, korzyści wynikające z celów, do których dane są wykorzystywane oraz wszelkie wymogi prawne, którymi jesteśmy związani.
W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jednak w przypadkach, gdy istnieje istotny lub prawny powód, dla którego jesteśmy zobowiązani do zachowania danych, możemy zdecydować się na ograniczenie ilości przetwarzanych danych do tego, co jest absolutnie niezbędne zgodnie z Państwa prawami, aby zminimalizować wpływ przetwarzania.
Jeśli podstawą prawną naszego przetwarzania danych jest ochrona żywotnych interesów i o ile mają zastosowanie odpowiednie zobowiązania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, HALCO Europe Ltd będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez 40 lat.

Twoje prawa, nasza odpowiedzialność

Istnieje kilka praw przyznanych Państwu natychmiast po przekazaniu nam Państwa danych osobowych; niektóre z nich zostały wymienione powyżej. Chcielibyśmy, abyście Państwo wiedzieli, że w HALCO Europe Ltd. traktujemy poważnie Państwa prawa jako Osoby Fizycznej i zawsze będziemy postępować w sposób, który uwzględnia nasz obowiązek służenia Państwa prawom.

Mają Państwo prawo dostępu do danych
Przyznaje to Państwu prawo do potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, oraz do uzyskania odpowiednich informacji na temat operacji przetwarzania oraz tego, jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, prosimy o kontakt z nami za pomocą jednego z poniższych danych.

Prawo do sprostowania
Ten punkt jest dość prosty; jeśli zauważysz, że dane, które posiadamy na Twój temat są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać od nas poprawienia błędu. Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie odpowiedzieć na tego typu żądania.

Prawo do sprzeciwu
Prawo do sprzeciwu jest podstawową wolnością, z której korzystają wszystkie demokracje. Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec sposobu, w jaki wykorzystujemy lub wykorzystywaliśmy Twoje dane osobowe, możesz to zrobić bez ograniczeń.

Prawo do przenoszenia danych
Jest to prawo przyznane użytkownikowi, które stanowi, że musimy przekazać wszystkie dane, które zostały nam przekazane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, albo użytkownikowi, albo innemu dostawcy wybranemu przez użytkownika.

Prawo do składania skarg
Zawsze będziemy starali się utrzymać najwyższe standardy i wspierać zaufanie naszych klientów do nas jako organizacji. Aby to osiągnąć, prosimy, aby wszelkie skargi były najpierw zgłaszane do naszej wiadomości, abyśmy mogli właściwie zbadać sprawę; jeśli jednak chcieliby Państwo złożyć skargę na HALCO Europe Ltd do organu nadzorczego, mogą Państwo to zrobić, kontaktując się z Information Commissioners Office pod numerem 0303 123 1113 lub korzystając z innych metod sprawozdawczości wymienionych na ich stronie internetowej - https://ico.org.uk/concerns.

Nasze dane kontaktowe

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z HALCO Europe Ltd., prosimy o kontakt za pomocą jednego z poniższych danych kontaktowych:
HALCO Europe Ltd.
Pioneer House, Unit 3, Beacon Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford, HR2 6JF
T: +44 (0)845 241 7526
@: sales@halcoeurope.com

Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności

Nasza informacja o prywatności podlega regularnemu przeglądowi. Niniejsza informacja o prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 19 lipca 2019 r.